Är miljöförstörelsen verklig?

skogen behöver din skog och renovera fönster i stället för att skaffa nya

Har du slitna fönster? Du vet väl om att det är bättre både för miljön att renovera fönster än att montera helt nya fönster? Genom att renovera fönster tar mycket energi i anspråk. Varför inte spara på skogen och renovera de fönster som du redan har på din villa eller radhus? Träden i skogen behöver vi. De är det enda på vår jord som motverkar försurning och koldioxid. Det har forskarna kommit fram till. Vi behöver träden, de är fantastiska plantor och växter. De omvandlar koldioxid och ger oss syre som vi behöver i stora mängder för att stoppa miljöförstöring.

Är miljöförstörelsen verklig?

Alla pratar om miljöförstörelsen, och det är viktigt. Utan en fungerande jord har vi inget hem i kosmos. Utan jorden kan vi inte leva. Och som det ser ut just nu är vi på riktigt på väg att förstöra det enda hem som vi har. Människorna har verkligen brett ut sig så att snart har vi ingen skog kvar. Att låta träden finnas kvar i skogen är bättre än att skövla den. Planterad skog mår inte lika bra som den naturliga skog som vi ännu har kvar.

Det viktigt att alla bidrar till att minska skövlingen av skogen. Att tillverka nya fönster av trä innebär att man måste ta offra de träd som finns i skogen. Om alla tänker på samma sätt, så bidrar vi tillsammans till att skogen förlorar sina träd. Därför är en omställning viktig för alla. Man kan inte tänka på sig själv, för om 6 miljarder människor fortsätter tänka på sig själva, så blir det ingen skog kvar.

Vi behöver tänka globalt

Därför behöver vi tänka globalt i stället för att tänka på att vi i Sverige kanske har mycket skog. Även om vi har mycket skog, så behövs den för hela planeten. Förut tänkte man om regnskogen som hela jordens lungor, men just nu så håller man på med att skövla regnskogen. I de länder där regnskogen finns så tänker man att man vill höja levnadsstandarden för de människor som bor där. Så om de fortsätter tänka på sig själva, så måste vi tänka på resten av jorden och låta vår skog finnas kvar. Vi är bättre än dem och ska förbli bättre än dem som bara vill skövla skogen. Av den anledningen är det bättre att renovera fönster än att skaffa nya fönster. Det är det både för dig, mig och resten av världen. Låt träden vara kvar i skogen och renovera de fönster som du redan har. Vill du läsa mer om fönsterrenovering? Läs mer här: totalfonster.se/fonsterrenovering/.

Är miljöförstörelsen verklig?
Rulla till toppen