Byt fönster – spara pengar och energi

Det är många som vill leva mer miljövänligt, inte bara i Vreta Kloster utan i hela Östergötland och Sverige. Denna målsättning gör att många börjar se över sina hus på olika sätt. Hur vi bor har nämligen stor betydelse för vårt klimatavtryck. 

Det sägs ibland att det är mer miljövänligt att bo i lägenhet än i villa, men den som bor i ett eget hus har stora möjligheter att på olika sätt vidta åtgärder som är bra för miljön och klimatet. Några exempel är:

  • Att byta till en mer snålspolande toalettstol.
  • Att sätta solpaneler på taket.
  • Att byta fönster till en mer energibesparande variant, eller att byta ut glaset i befintliga fönster till energiglas.

Om du vill veta mer om det sistnämnda kan du läsa mer om fönsterbyte i villa här. I korthet handlar det om att ett nytt fönster, med inte bara tätare glas utan även tätare karm och båge, kan minska både energiåtgången och uppvärmningskostnaden.

Fönsterbyte i villa

Mer miljövänligt boende

För att börja leva mer miljövänligt behöver du inte göra som Kim i Grebbestad, som sålde en stor del av sina ägodelar och flyttade till ett hus på 24 kvadratmeter som hon byggde själv. Många små, och stora, steg, som att byta fönster, ger tillsammans en stor miljövinst. Om du har ett eget hus kan du göra nästan hur många miljöförbättrande åtgärder som helst. 

Bostäder och arbetsplatser har stor miljöpåverkan, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats. Genom både tekniska åtgärder och förändringar i våra beteenden kan vi dock minska energiförbrukningen, och därmed också bostadens miljöpåverkan. 

Många som bygger nytt väljer att bygga passivhus, men att bygga innebär också en stor energiförbrukning. Därför är det ofta att föredra att energieffektivisera det som redan finns. Förutom att byta fönster kan det handla om att göra uppvärmningen mer effektiv, exempelvis genom att installera en värmepump.

Byt fönster – spara pengar och energi
Rulla till toppen