Fasadrenovering i bostadsrättsförening

En fasadrenovering kan vara stor eller liten, och föregås av mycket eller administrativt arbete. Ju fler som berörs av arbetet, desto mer administration och beslutsrundor blir det.

Även i Ljungsbro finns det bostadsrättsföreningar, bl.a. Ljungblomman på Krassevägen. Men det är inte en lika stor förening som många av de man kan hitta i de stora städerna. När en stor bostadsrättsförening i Stockholm beslutar om fasadrenovering kan det ta lång tid innan man kan sätta igång med arbetet. Det beror framför allt på att det är många personer som kommer att få sin utsikt skymd under den tid som arbetet pågår, och dessutom utsättas för buller och annat.

Det är inte riktigt samma sak som när en boende i Vreta kloster byter ut några dåliga plankor i sin fasad. Eller som när det blir aktuellt med fasadrenovering i den tidigare nämnda bostadrättsföreningen i Ljungsbro. Den omfattar nämligen 20 lägenheter.  Om du som läser detta till äventyrs skulle bo i Stockholm kan du läsa mer om fasadrenovering på fasadrenovering.biz/fasadrenovering-stockholm/

Fasadrenovering

Fasadrenovering – bra men jobbigt

Stora, genomgripande renoveringar, som stambyten och just fasadrenoveringar, kan skrämma bort många spekulanter när en bostadsrätt kan säljas. Men det går också att vända på detta, och göra det till något positivt.

Även den som bor i ett småhus kan dock bli varse att det är mycket jobb med en genomgripande fasadrenovering. Det blir mycket buller, stök med mera. Men resultatet gör det alltid värt det, om man låter en skicklig firma göra jobbet. Om du ska renovera ditt hus, eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening som kommer att behöva göra detta snart, begär referenser från de firmor ni tar in offerter från.

Fasadrenovering i bostadsrättsförening
Rulla till toppen